สมุดโน๊ต Vespa

สมุดโน๊ต ขนาด 9 x 15 เซนติเมตร

ปกหน้าและปกหลัง กระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม

พิมพ์ 2 สี ปกเคลือบด้าน

เนื้้อใน กระดาษถนอมสายตา 10 คู่ 20 แผ่น

ไม่พิมพ์เนื้อใน

เข้าเล่มเย็บแม็ค มุงหลังคา

สั่งขั้นต่ำ : 500 เล่ม

สมุดโน๊ต vespa

สมุดโน๊ต vespa

สมุดโน๊ต vespa

สมุดโน๊ต vespa

สมุดโน๊ต vespa

สมุดโน๊ต vespa