สมุดโน๊ต SME

รับทำสมุดโน๊ตใส่ห่วง สมุดโน๊ตเข้าเล่ม

กระดาษโน๊ตใส่ห่วง พิมพ์ออฟเซทสีสวยงาม

สมุดโน๊ต ขนาด A5

ปกหน้าและปกหลัง ปกจัวปั้ง

พิมพ์ 2 สี ปั้มเคทอง

เนื้อใน เป็นกระดาษปอนด์ 80 แกรม

100 แผ่น พิมพ์ 1 สี

เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว

สั่งขั้นต่ำ : 500 เล่ม