สมุดโน๊ต ทุ่นระเบิด

พิมพ์ปก 4 สี

เนื้อใน 100 แผ่น