สมุดโน๊ต CHEVROLET

สมุดโน๊ต ขนาด A5

ปกหน้าและปกหลัง กระดาษจั๋วปัง ปกพิมพ์ 4 สี

เคลือบสปอท ยูวี เฉพาะจด เคลือบพีวีซีด้าน

เนื้อใน เป็นกระดาษถนอนสายตา 70 แกรม

จำนวน  100  แผ่น  พิมพ์ 1 สี

เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว

สั่งขันต่ำ  500 เล่ม

สมุดโน๊ต ยี่ห้อ CHEVROLET

สมุดโน๊ต ยี่ห้อ CHEVROLET

สมุดโน๊ต ยี่ห้อ CHEVROLET

สมุดโน๊ตด้านหลัง ยี่ห้อ CHEVROLET

สมุดโน๊ต CHEVROLET

เนื้อในสมุดโน๊ต กระดาษถนอมสายตา