สมุดโน๊ต IPAD

สมุดโน๊ตใส่ห่วงกระดูกงูกสีดำ

สมุดโน๊ตขนาด : A5

พิมพ์ 4 สี หน้าปกเป็นกระดาษแข็ง

เนื้อใน 150 แผ่นต่อ 1 เล่ม

ขั้นต่ำ : 500 เล่ม