สมุดโน๊ต SME

ปกจัวปั้ง พิมพ์ 2 สี ปั้มเคทอง

เนื้อใน 100 แผ่น พิมพ์ 1 สี