หมวกแก๊ป FREAKING CAT

ชนิดผ้า :  ดีวายสีดำ

ปัก : สีแดง 1 สี

ขนาด : 6.5 นิ้ว รางเลื่อน แบบ 6 ชิ้น ต่อกัน

ขั้นต่ำ : 100 ใบ

หมวกแก๊ป ผ้าดีวาย ปัก 1 สี

หมวกแก๊ป ผ้าดีวาย ปัก 1 สี

หมวกแก๊ป ผ้าดีวาย ปัก 1 สี

หมวกแก๊ป ผ้าดีวาย ปัก 1 สี

หมวกแก๊ป ผ้าดีวาย ปัก 1 สี

หมวกแก๊ป ผ้าดีวาย ปัก 1 สี