หมวกแก๊ปขายส่ง

หมวกแก๊ป เราขายส่งหมวก โดยเป็นงานผลิตขึ้นมา

ใหม่ทั้งหมดโดยหมวกที่เราขายส่งนั้น เราตัดเย็บพร้อม

บริการปักโลโก้ ชื่อ องค์กร หรือสถาบันต่างๆ

แบบหมวกขายส่ง : หมวกแก๊ป, หมวกกอล์ฟ (เปิดศีรษะ)

เนื้อผ้า : ในการทำหมวกขายส่งมีหลากหลายชนิด

เช่น ผ้าดีวาย ผ้าพีช ผ้าคอมทวิว

จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ หมวกขายส่ง : 100 ใบ

ระยะเวลาการผลิตหมวกขายส่ง : 7-30 วัน หลังจากสรุปแบบ

(ขึ้นอยู่กับแบบและจำนวนการสั่งผลิต)

ราคาหมวกขายส่ง : ราคาประมาณ : 65-170 บาท

ขึ้นอยู่กับจำนวน และ ลายปัก

หมวกแก๊ป NISSAN

หมวกแก๊ป NISSAN

หมวกแก๊ป NISSAN

หมวกแก๊ป NISSAN

หมวกแก๊ปผ้า 5 ชิ้น เป็นผ้าดีวาย

หมวกแก๊ปผ้า 5 ชิ้น เป็นผ้าดีวาย

 

ด้านหลังหมวกแก๊ป

ด้านหลังหมวกแก๊ป

ตัวปรับขนาดหมวก แบบรางเลื่อน

ตัวปรับขนาดหมวก แบบรางเลื่อน

หมวกแก๊ป โลโก้ กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์

หมวกแก๊ป 6 ชิ้น ผ้าพีช โลโก้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมวกแก๊ป POLARIS

หมวกแก๊ป POLARIS ผ้า 6 ชิ้น ผ้าพีช

หมวกแก๊ป กระทรวงพลังงาน ผ้าดีวาย

หมวกแก๊ป กระทรวงพลังงาน ผ้าดีวาย

 

 

หมวกแบบอื่นๆ