หมวก Cap ของเราสั่งผลิตตาม Order ของลูกค้า โดยทางเรามีหมวก Cap

ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น

หมวก Cap แบบ Classic จะเป็นหมวก Cap 5 หรือ 6 ชิ้น ปัก โลโก้ด้านหน้า

หมวก Cap แฟชั่น เพิ่ม function ต่างๆ  ลงไปบนหมวก Cap เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

–          กุ๊นบนปีกหมวก Cap  แบบต่างๆ

–          ตัดต่อผ้าหรือเส้นขอบบนส่วนหัวของ หมวก Cap

–          ปักมากว่า 1 ตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ด้านข้าง บนปีกหมวก ด้านหลังตรงสายล็อค

–          สลับผ้าบนหมวกได้โดยไม่มีการจำกัด

จำนวน : ขั้นต่ำในการสั่งทำ หมวก cap  100 ชิ้น

ราคา : ขั้นอยู่กับแบบและจำนวนการสั่งทำ หมวก cap

 

หมวก Cap รุ่น SEATEC

หมวก Cap SEATEC

หมวก Cap ด้านข้าง

หมวก Cap ด้านข้าง

หมวก Cap ด้านหลังสายรางเลื่อน

หมวก Cap ด้านหลังสายรางเลื่อน

 

หมวก Cap ด้านในหมวก แบบ 6 ชิ้น

หมวก Cap ด้านในหมวก แบบ 6 ชิ้น