หมวกแก๊ป T&D siam 

หมวกแก๊ป รับผลิตหมวก โดยเป็นงานผลิตขึ้นมา

โรงงานผลิตหมวกขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยหมวกที่เราขายส่งนั้น

เราตัดเย็บพร้อมบริการปักโลโก้ ชื่อ องค์กร หรือสถาบันต่างๆ

แบบหมวกขายส่ง : หมวกแก๊ป

เนื้อผ้า : ผ้าดีวาย แบบ 6 ชิ้น

ปรับขนาด : แบบรางเลื่อน

จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ หมวกขายส่ง : 100 ใบ

ระยะเวลาการผลิตหมวกขายส่ง : 7-30 วัน หลังจากสรุปแบบ

(ขึ้นอยู่กับแบบและจำนวนการสั่งผลิต)

หมวกแก๊ปผ้าดีวาย โลโก้ T&D Siam

หมวกแก๊ปผ้าดีวาย โลโก้ T&D Siam

หมวกแก๊ป T&D Siam ด้านข้าง

หมวกแก๊ป T&D Siam ด้านข้าง

หมวกแก๊ป T&D Siam ด้านข้างใช้ผ้า 6 ชิ้น

หมวกแก๊ป T&D Siam ด้านข้างใช้ผ้า 6 ชิ้น

หมวกแก๊ปด้านหลัง

หมวกแก๊ปด้านหลังปรับขนาดแบบรางเลื่อน

หมวกแก๊ปด้านบน

หมวกแก๊ปด้านบน