ชื่อกิจกรรม : ทำบุญประจำปี 2557

ข้อมูลกิจกรรม : ทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและ

เครื่องไทยธรรมตามลำดับ เจ้าภาพจะกรวดน้ำและรับพร จากนั้นพระสงฆ์รูปประธานฯ ประพรมน้ำมนต์ เจิมป้ายชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์ :  เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจ

สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสขยายกิจการเกี่ยวกับงานกระเป๋าผ้า เสื้อยืด เสื้อโปโล ในนามของ บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ระยะเวลา : 1 วัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และ บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

2 ซอยประชาอุทิศ 9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

รายละเอียด บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และ บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรม

ทำบุญประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากพนักงานในองค์กร เช่น การนิมนต์พระ จัดเตรียมอาหารสำหรับถวายพระ สิ่งของและปัจจัยสำหรับถวายสังฆทาน เป็นต้น  จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

 

ภาพที่ 001
ภาพที่ 001
ภาพที่ 002
ภาพที่ 002
ภาพที่ 003
ภาพที่ 003
ภาพที่ 004
ภาพที่ 004
ภาพที่ 005
ภาพที่ 005
ภาพที่ 006
ภาพที่ 006
ภาพที่ 007
ภาพที่ 007
ภาพที่ 008
ภาพที่ 008
ภาพที่ 009
ภาพที่ 009
ภาพที่ 010
ภาพที่ 010
ภาพที่ 011
ภาพที่ 011
ภาพที่ 012
ภาพที่ 012
ภาพที่ 013
ภาพที่ 013
ภาพที่ 014
ภาพที่ 014
ภาพที่ 015
ภาพที่ 015
ภาพที่ 016
ภาพที่ 016
ภาพที่ 017
ภาพที่ 017
ภาพที่ 018
ภาพที่ 018
ภาพที่ 019
ภาพที่ 019
ภาพที่ 020
ภาพที่ 020
ภาพที่ 021
ภาพที่ 021
ภาพที่ 022
ภาพที่ 022
ภาพที่ 023
ภาพที่ 023
ภาพที่ 024
ภาพที่ 024
ภาพที่ 025
ภาพที่ 025
ภาพที่ 026
ภาพที่ 026
ภาพที่ 027
ภาพที่ 027
ภาพที่ 028
ภาพที่ 028
ภาพที่ 029
ภาพที่ 029