ชื่อกิจกรรม :  อิ่มท้องน้องหนู

ข้อมูลกิจกรรม :   กิจกรรมการบริจาคของใช้และอาหาร ขนม ให้กับเด็กเล็กในมูลนิธิดวงประทีป

มอบเครื่องใช้ต่างๆ เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา เลี้ยงอาหาร มอบทุนสำหรับเด็ก

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาให้กับเด็กที่ขาดโอกาส และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อเด็กๆ

สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่

ระยะเวลา :  1 วัน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ :   มูลนิธิดวงประทีป ศูนย์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด พร้อมบริษัทในเครือ ขอขอบคุณ บิส โฟกัส กรุ๊ป ที่เปิดโอกาสให้ทางเราได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม “อิ่มท้องน้องหนู” เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนทั้งทุนอาหารกลางวัน ของเล่นเด็ก เครื่องเล่นกีฬา และกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนในเรื่องการศึกษา และการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาทักษะความคิดทั้ง IQ และ EQ ตามอายุที่เหมาะสมของเด็กเล็ก ณ มูลนิธิดวงประทีป ศูนย์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมนั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559