ชื่อกิจกรรม : ท่องเที่ยวประจำปี กาญจนบุรี 2561 (กาญละครั้งหนึ่ง)

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากการทำงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นการเติมพลังในการทำงานตลอดทั้งปี 2561 เป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงานอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการให้รางวัลกับพนักงานและเป็นการพักผ่อนจากการทำงานให้แก่บริษัทตลอดปี

2. เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

3. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และผู้บริหารกับพนักงาน

สถานที่ : สถานที่แรก สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)  ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ 2 ร้านอาหารแม่สมปอง เลขที่ 447 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สถานที่ 3 สวนไทรโยครีสอร์ท เลขที่ 30/1 หมู่10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

สถานที่ 4 ถ้ำกระแซ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ 5 เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

สถานที่ 6 อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

รายละเอียด

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา 06.30 น. เดินทางไปใส่บาตรที่สะพานมอญ

เวลา 09.00 น. Check out ออกจากที่พัก บ้านพ่อ @สังขละบุรี

เวลา 12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ร้านแม่สมปอง

เวลา 14.00 น. เดินทางถึงที่พัก และ Check in ที่สวนไทรโยครีสอร์ท

เวลา 14.30 น. เล่นกิจกรรม และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

เวลา 16.00 น. ทำกิจกรรมล่องแพเปียกร่วมกัน

เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และทำกิจกรรมร้องคาราโอเกะ

 

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561

เวลา 07.00 รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.30 น. เดินชมถ้ำกระแซ และชมทางรถไฟสายมรณะ

เวลา 09.30 น. เล่นกิจกรรมภายในรีสอร์ท

เวลา 11.30 น. Check out ออกจากที่พัก เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เวลา 12.00 น. แวะเที่ยวชมเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 และรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น. เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ และถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 14.00 น. ซื้อของฝากที่ศูนย์ของฝาก ศรีฟ้า กาญจนบุรี และมุ่งหน้าเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เวลา 19.00 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ