ชื่อกิจกรรม : GIVING’S DAY SPECIAL 2 / มกราคม 2560

ข้อมูลกิจกรรม : เป็นกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ซ.สุขสวัสดิ์ 26 บนเนื้อที่กว้างประมาณ 1 ไร่ โดยเพลิงลุกลามบ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็วเนื่องจากบ้านทั้งหมดเป็นไม้ ทางบริษัทจึงนำสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น เสื้อผ้า ไปบริจาคให้ พร้อมทั้งนำ ข้าวสาร อาหารแห้งไปบริจาคด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้เบื้องต้น
ระยะเวลา : 6 วัน รวบรวมสิ่งของเพื่อบริจาค ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 24 มกราคม 2560
สถานที่ : ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รวบรวมเสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคให้แก่ชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ณ ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ซึ่งเป็นพื้นที่ในระแวกใกล้เคียงกับบริษัทฯ