ชื่อกิจกรรม : Thank You 2014

ข้อมูลกิจกรรม : ตัวแทนบริษัทเดินทางของคุณลูกค้า และSupplier ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจ

ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทพรีเมี่ยม ไลน์

เอจ บลูม จำกัด และบริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อเป็นของ

ชำร่วย ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆ และเพื่อเป็นการขอบคุณ Supplier ที่คอยอำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือในการผลิตสินค้า และวัตถุดิบ เป็นอย่างดีตลอดมา

ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ ในวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2557

สถานที่ :  บริษัทลูกค้า และSupplier

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรม Thank You 2014 โดยมีพนักงานฝ่ายขาย และพนักงานฝ่ายผลิตเป็นตัวแทนเพื่อเดินทางไปมอบกระเช้าของพรีเมี่ยม พร้อมส่งสินค้า
พรีเมี่ยมทางไปรษณีย์ เพื่อขอบคุณลูกค้า และ Supplier ที่ให้การสนับสนุน และให้ความไว้วางใจตลอดมาพร้อมทั้งเป็นการอวยพรแก่ลูกค้า และSupplier ทุกท่านในเดือนแห่งความสุขนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

Thanks Customer 2014

Thanks Customer 2014

Thanks Supplier 2014

Thanks Supplier 2014