ขอขอบคุณ บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด (PCC)

ปากกาพรีเมี่ยมรุ่น PP 9009  สกรีน 2 โลโก้ บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด PCC , PCC Post-Tension  1 สี (สีน้ำเงิน) 1 ตำแหน่ง
ปากกาพรีเมี่ยมรุ่น PP 9009  สกรีน 2 โลโก้ บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด PCC , PCC Post-Tension  1 สี (สีน้ำเงิน) 1 ตำแหน่ง 1643 POOK
ออแกไนเซอร์ รุ่น 11003-BLUE สกรีนโลโก้ PCC Post-Tension  1 สี (สีขาว) 1 ตำแหน่ง
ออแกไนเซอร์ รุ่น 11003-BLUE สกรีนโลโก้ PCC Post-Tension  1 สี (สีขาว) 1 ตำแหน่ง 1643 POOK
Power Bank รุ่น PW029P สกรีนโลโก้ PCC 4 สี 2 ด้าน บรรจุกล่องสีขาว
Power Bank รุ่น PW029P สกรีนโลโก้ PCC 4 สี 2 ด้าน บรรจุกล่องสีขาว 2226 POOK