ขอบคุณ บริษัท ไทยเพรสทิจเร้นท์ เอ คาร์ จำกัด

เปิดให้บริการให้เช่า รถยนต์ ทุกประเภท ให้แก่หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ

ในภาคเอกชน รวมถึงลูกค้าบุคคลทั่วไป

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมบริการพนักงานขับรถ

สั่งทำสมุดออแกไนเซอร์ รุ่น T07