ขอบคุณ Centara Hotels & Resorts

ตัวอย่างกระดาษก้อน กระดาษโน๊ต Centara

และ กล่องใส่นามบัตรหนัง Centara