ขอขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

(บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป)

สั่งทำกระดาษก้อนรูปวงกลม The body Shoe