ขอบคุณ Ford Ek silom

สั่งทำ ออแกไนเซอร์ เล่มเล็ก รุ่น DD-08

ภายในมีปากกาและสมุดโน๊ต