ขอขอบคุณ FUJITSU TEN

ปากกาโลหะ รุ่น GBC2039 สกรีนโลโก้ 2 สี (ด้านละสี) FUJITSU
ปากกาโลหะ รุ่น GBC2039 สกรีนโลโก้ 2 สี (ด้านละสี) FUJITSU 1117 POOK
ปากกาโลหะ รุ่น GBC2039 สกรีนโลโก้ 2 สี (ด้านละสี) FUJITSU

ปากกาโลหะ รุ่น GBC2039 สกรีนโลโก้ 2 สี (ด้านละสี) FUJITSU