ขอบคุณ Mitsubishi Turbocharger Asia Co., Ltd.

ชุดกิ๊ฟเซทปากกาโลหะ และ ดินสอกด